Polohování miminka na spánek

Jun 30 / Anna Ružičková


Polohování miminka je často kontroverzním tématem. Někteří odborníci tvrdí to, druzí zase něco jiného. Pojďme se společně podívat na rozsáhlé zdroje o polohování kojenců při spánku, a uvést si na pravou míru, proč je spánek na zádech nejbezpečnější a měli bychom ho upřednostňovat před ostatními polohami. 
Z porodnice odcházíme s tím, že má spát novorozenec zavinutý a na boku, ideálně ještě v nakloněné poloze. Ufff... Už dloooooouho víme, že toto není bezpečné, a ano, ví to moc dobře i v porodnicích, a ano, existují výjimky, kde to takto nedělají nebo vás poučí o bezpečném spánku dítěte, ale bohužel jsou to opravdu jen výjimky.

Kdy se to změnilo?

Díky rozsáhlé kampaní Back to Sleep existují nezvratné důkazy o tom, že je nejbezpečnější polohou pro spánek zdravého novorozence a kojence poloha na zádech. Díky této kampani bylo riziko SUID (někdy také SUDI), zahrnující i SIDS, sníženo v různých zemích světa od 40 do 85 %! Od zavedení doporučení, aby byla miminka ukládána na spánek pouze na záda, došlo k velice rychlému poklesu úmrtnosti dětí příčinou SUID a jsou zde tedy jasné důkazy o této souvislosti.

V Austrálii během let 1989-2014 náhle nebo neočekávaně zemřelo 4808 dětí. Od roku 1989 byla dětská úmrtnost z těchto příčin snížena o 85 %, a to hlavně díky rozsáhlé kampani v oblasti veřejného zdraví organizace Red Nose. Studie zjistily, že ani poloha na boku není pro dítě při spánku bezpečná, jelikož se může převrátit do polohy na bříško. Dokonce je tato poloha označována za nebezpečnější, jelikož je do ní polohováno mnohem více dětí a s tím statistiky stoupají.

Je poloha na zádech nebezpečná při zvracení?

Někteří rodiče a zdravotníci vyjadřují obavy z možnosti vdechnutí obsahu, když dítě zvrací a je v poloze na zádech. Důkladné studium dýchacích cest dítěte však ukázalo, že zdravé dítě se méně pravděpodobně udusí v poloze na zádech, než v poloze na bříšku nebo na boku. Několik studií pak potvrdilo, že spánek na zádech nezvyšuje riziko aspirace (tedy vdechnutí).

Na následujících obrázcích vidíte, jak to vypadá, když dítě začne zvracet v poloze na zádech, boku a bříšku. Obrázky jsou ze stránek organizace Red Nose Australia.

Spánek na bříšku prodlužuje spánek

Mnoho rodičů ukládá miminko na spánek na bříško, jelikož uvádí, že tak dítě spí lépe a déle. To je pravděpodobně zapříčiněno sníženými reakcemi vzrušení. Mechanismy reakce a vzrušení jsou však velice podstatné k ochranně dýchacích cest dítěte a fungují nejlépe v poloze na zádech. Dlouhý a hluboký spánek nutně neznamená bezpečný spánek.

Rizika spánku na bříšku (boku):
- přehřátí
- omezení dýchání
- změna kontroly srdeční činností
- nedostatečné okysličování mozku
- velké riziko SUID (tedy i SIDS)

Způsobuje spánek na zádech slehlou hlavičku?

Aby se snížila pravděpodobnost deformací hlavičky je doporučováno, aby byla hlavička dítěte polohována během spánku na obě strany. Dále je pak velice důležité věnovat čas a péči polohování dítěte v době bdění, tedy mimo spánek. Poloha na bříšku je doporučována co nejdříve, a také v době, kdy dítě nespí, pro optimální vývoj. Pokud vidíte, že dítě preferuje pouze jednu stranu, vývoj je asymetrický nebo se vám cokoliv nezdá, vždy se obraťte na pediatra nebo fyzioterapeuta.

FAQ

FAQ 1 Do kdy by mělo dítě spát pouze na zádech?

Poloha na zádech je doporučována do té doby, dokud se dítě neumí přetočit na obě strany. To znamená, dokud se neotáčí ze zad na bříško a obráceně. V případě, že se dítě otáčí pouze ze zad na bříško, mělo by být pod zvýšeným dohledem a rozhodně by tak nemělo spát celou noc. Pokud v noci kojíte/krmíte, ukládejte dítě vždy na záda. Pokud spí dítě v delších úsecích, je dobré ho během noci otáčet na záda.

FAQ 2 Co dělat, když dítě preferuje pouze jednu stranu?

V takovém případě se vždy poraďte s fyzioterapeutem.

FAQ 3 Mohu používat polštářek proti slehnutí hlavičky?

Žádné takové předměty se z hlediska bezpečnosti nedoporučují. Neměly by být používány ani preventivně, ale pouze na doporučení fyzioterapeuta.

FAQ 4 Moje dítě má reflux, mám ho polohovat a dávat klínek?

Polohování není doporučováno ani v případě dětí s gastroezofageálním refluxem. I u těchto dětí se doporučuje polohovat pouze na záda. Vypodložení dítěte se doporučuje maximálně o 10 stupňů. V takovém případě je však vždy důležité poradit se s pediatrem a gastroenterologem.

FAQ 5 Proč v porodnici přivezou miminko na boku?

Protože v tomto směru je u nás mizivá osvěta a ani zdravotníci nemají potřebné informace. Je těžké držet krok ve všech směrech. Je však důležité, aby se toto co nejdříve změnilo a rodiče viděli miminko už v porodnici ve správné poloze pro spánek.

FAQ 6 Jak je to u předčasně narozených dětí?

I u předčasně narozených dětí je doporučována poloha na zádech jako nejbezpečnější, a to od chvíle, kdy jsou klinicky stabilní, tj. bez kyslíku. U předčasně narozených dětí může být vyšší riziko plagiocefalie, proto je u těchto dětí doporučováno ještě více péče v polohování hlavičky během spánku a celkového polohování mimo něj.

FAQ 7 Jsou stejná rizika i v případě, že spí miminko v poloze na bříško na mé hrudi/břiše?

Co se týká bondingu, a tedy spánku na bříšku na matce nebo otci, máme jiné poznatky díky desítkám let výzkumu. Tato poloha na hrudi maminky stabilizuje vitální funkce dítěte a podporuje růst všech novorozenců, navíc může být život zachraňující pro předčasně narozené děti. Nemáme ještě dostatek důkazů pro to, zda je nebezpečný spánek na bříšku v případě, že spí dítě hned vedle své matky.
Zdroje:
Rachel Y. Moon. SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Evidence Base for 2016 Updated Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics 138, no. 5 (2016). DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2016-2940

Byard, R. W., Beal, S. M. Gastric aspiration and sleeping position in infancy and early childhood. Journal of Paedriatrics and Child Health 36, no. 4 (2000)

Wiessinger, Diane. Sweet sleep: nighttime and naptime strategies for the breastfeeding family. New York: Ballantine Books, (2014). ISBN 9780345518477.

Siren, P. M., SIren, M. J. Critical diaphragm failure in sudden infant death syndrom. Upsala Journal of Medical Sciences 116, no. 2 (2011)

Bergman, N. J., Jürisoo, L. A., The "kangaroo-method" for treating low birth weight babies in a developing country. Tropical Doctor 24, no. 2 (1994)

Red Nose. National Scientific Advisory Group (NSAG). (2016). Information Statement: Why Back to Sleep is the Safest Position for Your Baby. Melbourne: Red Nose. The first edition of this information statement was posted in August 2016.

Tursan d’Espaignet, E., Bulsara, M., Wolfenden, L., Byard, R.W. & Stanley, F.J. (2008) Trends in Sudden Infant Death Syndrome in Australia from 1980 to 2002. Forensic Sci Med Pathol;4:83-90.

Jeffery, H.E., Megevand A. & Page, H. (1999). Why the prone position is a risk factor for sudden infant death syndrome. Pediatrics,104:263-9.

Vandenplas, Y., Rudolph, C.D., Di Lorenzo, C., Hassall, E., Liptak, G., Mazur, L., ... & Wenzl, T. G. (2009). Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: Joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol Nutr;49:498-547.

Branch, L.G., Kesty, K., Krebs, E., Wright, L., Leger, S. & David, L.R. (2015). Deformational plagiocephaly and craniosynostosis: Trends in diagnosis and treatment after the “back to sleep” campaign. The Journal of Craniofacial Surgery, 26:147-50.

European Foundation for the Care of Newborn Infants
Vytvořeno s